Pavlenko Valeriy Vitalyeviç

Həkimin müalicə etdiyi travmalar və xəstəliklər:

  • çıxıqlar, sınıqlar, bağ aparatının, vətərlərin, əzələlərin zədələnmələri
  • oynaqların degenerativ-distrofik xəstəlikləri
  • döş qəfəsinin deformasiyaları
  • boyun əyriliyi
  • uzununa və eninə yastıpəncəlik
  • anadangəlmə əyripəncəlik
  • bud-çanaq oynağının displaziyası, çıxıq
  • skolioz, qamət pozğunluğu
  • ətrafların varus, valqus deformasiyaları

Həkimin ixtisası

Uşaqlarda anadangəlmə və qazanılmış xəstəliklərin cərrahi və konservativ müalicəsi, müxtəlif mənşəli tavmaları, təxirəsalınmaz cərrahi vəziyyətlərdə olan xəstələrə təcili yardımın göstərilməsi.

Müalicə strategiyası:

Dayaq-hərəki aparatın xəstəliklərinin korreksiya və müalicəsinin manual tibb, masaj, gimnastika və müalicəvi idmandan istifadə etməklə aktiv və passiv üsulları. Problemə fərdi yanaşma.